Contact

STICHTING JAN C. MOLL

Beheer en verspreiding artistiek nalatenschap
Jan Moll

Brouwerijstraat 53
4845 CM Wagenberg
Telefoon (06) 10 13 81 97
info@janmoll.nl
www.janmoll.nl

STICHTING JAN MOLL werd in april 2007 opgericht.
Na het overlijden van Jan in 2004 heeft de familie besloten om zorg te dragen voor zijn artistieke nalatenschap. Het bestuur bestaat uit:
Mark Canjels (penningmeester), Joop Swaans (voorzitter) en Gerrie Moll (secretaris).

DOELSTELLING van de stichting is het bijeenbrengen en instandhouden van kunstwerken uit het artistieke nalatenschap van Jan Moll

MIDDELEN
• beheren, archiveren en conserveren van de kunstwerken
• uitlenen en verhuren van de schilderijen
• organiseren van exposities
• uitbrengen van een jaarlijkse publicatie met reproducties van het werk van Jan Moll
• versturen van een (digitale) nieuwsbrief om geïnteresseerden op de hoogte te houden
• toegankelijk maken van het oeuvre voor derden

FINANCIËLE MIDDELEN zijn hierbij onmisbaar.
Door middel van sponsoring, subsidieaanvragen en door de werving van Vrienden van Jan Moll hopen we de nodige middelen te genereren.

Belangstellenden kunnen de stichting op diverse manieren ondersteunen:
VRIENDEN van de stichting betalen een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 100,—.
Zij ontvangen de jaarlijkse publicatie gratis.
MATEN van de stichting betalen een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 25,—.
PARTICIPANTEN verlenen diensten ten behoeve van de stichting. Te denken aan: administratie, documentatie, digitalisering en dergelijke.

DEZE WEBSITE is gemaakt door Martijn Heesters ism Jac Canjels (fotografie), Joop Swaans (tekst en ontwerp), Maria Moll (redactie), Mark Canjels (redactie) en Gerrie Moll (ontwerp).

FINANCIEEL ONDERSTEUNEN kan ook door een eenmalige schenking op IBAN-rekeningnummer NL09 RABO 0150 9327 66 ten name van M.G.J.M. Canjels t.g.v. St. Jan C. Moll
Stichting Jan Moll dankt u hartelijk voor uw onmisbare ondersteuning. Samen kunnen wij een breed draagvlak vormen om het levenswerk van Jan de plaats in de Brabantse cultuur te gunnen die het toekomt.

Vragen over de stichting?
Mail naar: info@janmoll.nl

Meer informatie?
Klik op onderstaande afbeelding om de (vrienden)folder te downloaden (pdf).

Met dank aan onderstaande
vrienden, maten en participanten 2012:

Jac Canjels
Mark Canjels
Marijke Canjels-Snelders
Gerrie Moll
Yvonne Smith-Van Gorp

Met dank aan onderstaande sponsors: