Pensioen

Van een pensioen is in het geval van Jan Moll eigenlijk nooit sprake geweest. Nadat de firma Gebroeders Moll in 1979 opgeheven werd doordat broer Koos de pensioengerechtigde leeftijd bereikt had, ging Jan nog jarenlang onverdroten voort met het bedienen van zijn oude klanten en het werk op zijn volkstuin aan de Stidstraat in Teteringen.


Vanuit een authentiek altruïsme zou hij daar alle zondagen doorbrengen in het gezelschap van zijn zwager Jan van Gurp die leed aan de post-traumatische gevolgen van zijn gedwongen tewerkstelling in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Behoudens incidenteel een rudimentaire versie van zijn geliefde ‘stillevens met bloemen’ zou Jan in de nadagen van zijn leven niet veel meer schilderen. Als er neefjes en nichtjes over de vloer kwamen gaf hij ze krijtjes en halfvolle schetsboeken om in te tekenen. Zo zijn er een aantal van zijn allerlaatste buitenstudies danig bekladderd geraakt. Sommige losse vellen werden later onder of achter het ouwe dressoir teruggevonden.

Na het millennium begon Jan lichtelijk te dementeren. Hij maakte brokken met zijn dafje omdat hij vol gas in zijn achteruit wegreed. Hij belandde in het ziekenhuis en uiteindelijk voorgoed in het verzorgingshuis ‘Het Lucia’ waar zijn zwager Jan al eerder zijn intrek had genomen.

Vlak voor zijn overlijden in 2004 kon Jan nog meemaken dat familieleden een overzichtstentoonstelling van zijn werk in het tehuis organiseerden. Het betrof vooral schilderijen die niemand ooit gezien had omdat ze pas boven water waren gekomen toen de woning aan de Teteringse Dijk ontruimd werd.

Tijdens interviews t.b.v. de catalogus maar vooral tijdens de vernissage van de expositie waarbij de directeur en de psycholoog van het Lucia alsmede historicus Eric Dolné gevoelige toespraken hielden hervond Jan nog even zijn oorspronkelijke helderheid. Tegelijk hiermee kwam er –nu ook merkbaar voor Jan– gerechtigheid voor zijn levenswerk dat hij altijd zélf onderschat had. Vanuit die ervaring zijn er daarna stappen gezet die tot de oprichting van Stichting Jan C. Moll geleid hebben.