jeugd

Jan Moll werd op 23 februari 1915 geboren in de toenmalige gemeente Teteringen als derde in een gezin met zeven kinderen. Zijn vader, Marinus Moll (1887–1969) was als huisschilder gevestigd aan de Teteringse Dijk. Zijn moeder, Maria de Hoogh (1885–1942) was afkomstig uit Oosterhout.


In de genealogie van de familie Moll-de Hoogh is een opmerkelijke omslag te bespeuren van het brouwersvak (Jans’ overgrootvader was herbergier in Steenbergen) naar het schildersvak. Het huwelijk van vader Marinus Moll met Maria de Hoogh, de dochter van een Oosterhoutse timmerman, zal daar ongetwijfeld debet aan zijn geweest. Zónder die heroriëntatie qua beroepskeuze had Jan evenwel nooit de landschapsschilder kunnen worden aan wie deze webside gewijd is.

Zijn voorouders van vaders kant waren afkomstig uit Rucphen. Jans overgrootvader Johannes Moll (1800–1888) vestigde zich als herbergier in Steenbergen. Jans grootvader Johannes Moll (1850–1897) en diens broer Marinus (1851–1899) vertrokken in 1881 naar Oosterhout, waar ze als bierbrouwerknechten aan de kost kwamen.

In 1890 begon Johannes voor zichzelf, met Marinus als knecht. Wisselend werkten andere familieleden in die brouwerij. Zo zal ook de vader van Jan hier begonnen kunnen zijn voordat hij bierbrouwerknecht werd in de Driehoefijzerfabrieken in Breda.

Marinus trouwde in 1912 met Maria de Hoogh. Het gezin vestigde zich in 1914 aan de Teteringsedijk. Jan Moll zou daar geboren worden en, met uitzondering van de oorlogsjaren, er zijn leven lang niet meer weggaan.