Familiebedrijf

Na zijn opleiding ging Jan, samen met zijn iets oudere broer Koos (1914-2003), in het bedrijf van zijn vader werken. ‘Marijntje’ Moll, een graag geziene gast in de établissementen rond De Dijk, hield er een uitgebreid netwerk op na dat hem en zijn zoons voorzag van voldoende werk waar ze ook de crisisjaren redelijk ongeschonden mee door zouden komen. Jans toewijding en brede vakbekwaamheid vormden echter de spil waaromheen het bedrijf draaide.


Jan had zich al vroeg ontwikkeld tot een leergierige en belezen persoonlijkheid. Hij was lid van de bibliotheek; zijn moeder moest menigmaal ’s avonds laat ‘de stop eruit draaien’ om hem te verhinderen de hele nacht dóór te lezen. Hij leerde voor zijn plezier. Hij had zich de technieken eigengemaakt (decoratieschilderen, belettering, etc.) die voor het bedrijf een toegevoegde waarde betekenden die veel middenstanders uit de omgeving ertoe overhaalde al hun schilderwerk aan het familiebedrijf uit te besteden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, die in Jans ontwikkeling als mens én als schilder een cruciale rol zou vervullen, was het schilderbedrijf bij gebrek aan opdrachten soms gedwongen om terug te vallen op praktijken die eerder verwant leken aan ‘marskramerij’ dan aan het eerzame handwerk van weleer. Het spreekt voor zich dat in de crisisjaren en tijdens de Tweede Wereldoorlog de rekening vaak ‘in natura’ voldaan werd.

Direct na de oorlog haalde Jan het diploma ‘Vakbekwaamheid voor het schildersbedrijf’ en zijn Middenstandsdiploma. Hij was nu de drijvende kracht achter het bedrijf. Naast zijn aandeel in de dagelijkse praktijk ‘op de ladder’ zorgde hij voor de acquisitie en de boekhouding. De zaken liepen beter dan ooit. Firma Moll & Zonen had van 1950 tot ’54 continue schilderwerk voor de suikerfabriek in Puttershoek, in de jaren zestig gevolgd door lucratieve onderhoudscontracten voor diverse scholengemeenschappen in Breda.

Vader Marijn zou nog tot 1958 bij het werk betrokken blijven, maar in een allengs minder prominente rol. Hij ‘ging mee’ met zijn zonen die in 1959 als de Gebroeders Moll voor zichzelf begonnen met Jan, als voorheen, in een aansturende rol. Ook op het gebied van werving door ‘advertentiën’ liet hij zich niet onbetuigd. In schetsboeken van Jan zijn nog diverse ontwerpen terug te vinden voor een aan die samenwerking verbonden beeldmerk dat echter nooit als firmalogo gerealiseerd is.