donderdag 15 maart 1945 Weer een andere stelle15 gekregen. Eerst (?) in lazeret nog wat te eten gehad. 1 ½ uur alarm. 750 gr. brood [gekregen]. Boertje16 ligt daar ook, [hij] maakt ’t goed. ½ Ons tabak gehad voor deze maand. De jongens in ’t ziekenhuis krijgen niks. Aanvraag geschreven voor overplaatsing17.

vrijdag 16 maart 1945 Rustige dag. Eten gehad aan ’t lazaret. Kaart meegegeven aan de baas voor Rinus. ’s Avonds om 9 uur zwaar alarm. Niks gebeurd.

zaterdag 17 maart 1945 Best eten [gehad] en [ik] werk [weer] aan ’t Lazaret. Tot half 2 gewerkt, daarna [naar] Mariaheim. Tot 7 uur. Ook weer goed gegeten en gebaad. [Ik heb een] das gekregen. Weer alarm vanavond, ½ uur [lang].

zondag 18 maart 1945 Om 7 uur naar de kerk [geweest] en te communie [gegaan]. Naar Mariaheim wat gaan werken: verduisteren. Tot half 2. Best eten gehad. Met Appelo [ben ik daar geweest]. Daarna naar ’t ziekenhuis [gegaan]. En om 5 uur naar ’t lof [geweest]. Geen alarm. Jan Bosma haalt eten voor me; [heb] wat brood meegenomen voor P. vd. Zee. Geen post van Rinus.

maandag 19 maart 1945 Vannacht voor ’t eerst volalarm, naar de bunker geweest. Halfweg was ’t weer veilig. Vandaag overdag vol alarm van 11 tot half 4. [Daardoor ben ik het] middageten misgelopen. 600 Gr. brood gehad. Getekend voor ’t arbeidsboek. Verzoek om overplaatsing of verlof naar Neurenberg18 [is] waarschijnlijk afgewezen. Kaart gepost voor Rinus; geen post van hem.

<
>
7 van 28