STICHTING JAN C. MOLL werd de dato 24 januari 2007 opgericht.
Na het overlijden van Jan in 2004 heeft de familie besloten
om zorg te dragen voor zijn artistieke nalatenschap.
Het huidige bestuur bestaat uit:
Maria Moll (voorzitter), Gerrie Moll (secretaris) en Mark Canjels (penningmeester)


DOELSTELLING van de stichting is het bijeenbrengen en
instandhouden van kunstwerken uit het artistieke nalatenschap van Jan Moll


MIDDELEN
• beheren, archiveren en conserveren van de kunstwerken
• uitlenen en verhuren van de schilderijen
• organiseren van exposities
• uitbrengen van een jaarlijkse publicatie met reproducties van het werk van Jan Moll
• versturen van een (digitale) nieuwsbrief om geïnteresseerden op de hoogte te houden
• toegankelijk maken van het oeuvre voor derden


FINANCIËLE MIDDELEN
zijn hierbij onmisbaar.
Door middel van sponsoring, subsidieaanvragen en door de werving van
vrienden en maten van Jan Moll hopen we de nodige middelen te genereren.